Överförmyndare - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt en person som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp. I uppdraget ingår som regel att sköta ekonomin (betala räkningar etc.), bevaka personens rättigheter gentemot myndigheter och att föra dennes talan. Uppdraget är ideellt och Överförmyndaren beslutar vilket arvode som utgår.

Överförmyndare ska hitta lämpliga ställföreträdare. Det innebär att du:

  • inte får ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastningsregistret.
  • ska vara insatt i hur samhället fungerar
  • ska ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med andra människor.
  • gärna få ha tidigare erfarenhet av att ha vara ställföreträdare eller har arbetat med personer som behöver stöd
  • ska ha klarat testet  "Intressebevakaren".  Utbildningen är gratis och det finns mycket information om ställföretarädarskap på Intressebevakarens hemsida.
  • Intressebevakarens test finner du här.

När din intresseanmälan har inkommit gör överförmyndaren registerkontroller hos polisen och kronofogden. När du klarat Intressebevakarens test kallar vi dig till en intervju. Blivande ställföreträdare får gå en grundutbildning. Det är en del av rekryteringsprocessen.

 

För mer information, se Bli god man eller förvaltare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa