Planbesked - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill ändra en befintlig detaljplan eller starta något som kräver en ny detaljplan, till exempel bygga nya bostäder, ska du först begära planbesked. Ett planbesked ger dig ett snabbt och tydligt besked om det du vill göra är lämpligt utifrån översiktsplanen och allmänna intressen.

Om du saknar underlag till din situationsplan kan du beställa en baskarta här.

För att begära planbesked för enskilda villatomter bör minst två fastighetsägare samordna sina intressen och ansöka tillsammans. Dock ska endast en person skicka in ansökan i e-tjänsten. Innan ansökan skickas in bör kommunens strategi för prioritering av ärenden ha lästs igenom. Läs mer om den här.

Du blir kontaktad när ärendet har fått en handläggare. Planbesked ges inom fyra månader efter att en komplett ansökan inkommit. Ett positivt planbesked är en förutsättning för att påbörja ett detaljplanearbete. Järfälla kommun tar ut en avgift för handläggningen som baseras på kommunen plantaxa. Läs mer om plantaxan här.

 

För mer information, se Begär planbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa