Förskola och pedagogisk omsorg - ansökan om start av fristående enhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

I ansökan behöver ni beskriva hur ni har tänkt att uppfylla kriterierna istället för vad som ska uppfyllas.

Det går att komplettera ansökan med de kompletterande bilagor ni inte kan tillhandahålla just nu.

 

För mer information, se Starta förskola eller skola.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ifylld blankett "Ägar- och ledningsprövning"
  • Hyreskontrakt, ägandebevis eller bygglov av lokal
  • Godkännande av lokal från bygg- och miljöförvaltningen
  • Registerbevis från Bankgirocentralen
  • Registerbevis från Bolagsverket, Skatteverket eller Länsstyrelsen
  • Registerutdrag ur belastningsregistret gällande huvudman
  • Verksamhetsplan
  • Översiktlig budgetkalkyl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa