Beställ mättjänster

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Du kan beställa följande mätjobb:

  • Utstakning (innan du bygger, kallas även utsättning).
  • Lägeskontroll (när du har byggt).
  • Anvisning av gräns (om du vill veta var din tomtgräns går).

Priser mätjobb:

  • Utstakning grov från 5676 kr inkl. moms (25%) (0-200 kvm byggyta). Avser ett platsbesök.
  • Utstakning fin från 7095 kr inkl. moms (25%) (0-200 kvm byggyta). Profiler ska finnas på plats innan. Avser ett platsbesök.
  • Lägeskontroll från 5676 kr inkl. moms (25%) (0-200 kvm byggyta). Avser ett platsbesök.
  • Paketpris för dig som behöver både grov-, finutstakning och lägeskontroll för exempelvis en normal villa (under 200 kvm) erhålls 30% rabatt.
  • Anvisning av gräns från 3193 kr inkl. moms (25%) + mättid på plats (1632 kr/h inkl. moms (25%)). Normalfallet för mättid på plats är 1 timme. Vid svårare förutsättningar kan tiden bli längre.

Kart- och GIS-avdelningen förbehåller sig rätten att i mer komplicerade fall debitera enligt timtaxan. I förekommande fall kontaktas beställaren innan. Vid flera platsbesök för samma utstakning tillkommer timtaxa.

Här kan du läsa mer om de olika tjänsterna

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa