Ansöka om trädfällning

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Här kan du lämna önskemål om trädfällning på kommunal naturmark utanför viktiga park- och närskogspartier och utanför naturreservaten. Genom denna e-tjänst ges du möjlighet att själv bekosta nedtagning av träd som står nära den egna tomtgränsen om störningen av trädet anses skälig. Ärenden som inte är akuta behandlas löpande i mån av tid och kan ha lång handläggningstid. Oftast finns mer tid och resurser för detta under höst och vinter.

Om ett riskträd står på kommunens mark är det vårt ansvar att fälla det. Anmälningar av riskträd ska hanteras omgående varför vi vill att du istället för att lämna ett ärende i denna e-tjänst ringer Servicecenter på nummer 08-580 285 00.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa