Beställa adress

LÄS MER

Beställning av adresspunkt från Kart och GIS som rapporterar in till Lantmäteriets databas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa