Kart och GIS - beställning av adress

LÄS MER

Här kan du beställa en adresspunkt till Lantmäteriets databas.

Beställning av adresspunkt från Kart och GIS som rapporterar in till Lantmäteriets databas.

 

För mer information, se Adresser och namnsättning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa