Geodata - beställning av adress

LÄS MER

Här kan du beställa en adresspunkt till Lantmäteriets databas.

Beställning av adresspunkt från Geodataavdelningen som rapporterar in till Lantmäteriets databas.

 

För mer information, se Adresser och namnsättning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa