Offentlig plats - ansökan om tillstånd

LÄS MER

Du behöver ett till­stånd från polisen för all användning av all­män offentlig mark. Två slags upplåtelser är undantagna från detta; torghandels­plats och lopp­marknads­plats ansöker du om direkt till kommunen.

För att få använda offentliga platser för olika evenemang behöver du söka tillstånd hos polisen. Polisen beslutar efter ett yttrande från kommunen. Yttrandet inkluderar specifika anvisningar och krav för upp­låtelse i Järfälla kommun.

Tillstånd söks hos polisen för följande:

  • Sammankomster och evenemang till exempel valborgs­mässofirande
  • Tivoli och cirkus
  • Torgmötesplats
  • Containers och bygg­etableringar
  • Julgrans­försäljning
  • Reklamskyltar och varu­skyltning
  • Uteservering

Tänk på att en tydlig och noga ifylld ansökan förkortar hand­läggnings­tiden. Program, skisser med mått, kartor, bygglov och foto gör att din ansökan behandlas fortare.

 

För mer information, se Användning av offentlig mark.

Frågor om e-tjänsten

Polismyndigheten
114 14
polisen.se/