Schakttillstånd - ansökan

LÄS MER

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ned kablar eller rör så behöver du ansöka om schakt­tillstånd.

Vid grävning ansvarar den som gräver för att lagar och förordningar följs. Ofta behöver ett markavtal upp­rättas. Dessutom krävs alltid en godkänd trafik­anordningsplan om arbetet påverkar bil, gång- eller cykel­trafiken.

 

För mer information, se Schakttillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@jarfalla.se