Trafikanordningsplan - ansökan

LÄS MER

Om du ska utföra arbeten som på något sätt påverkar fram­komligheten eller säkerheten för bil-, gång- eller cykel­trafiken behöver du ansöka om en trafik­anordningsplan (TA-plan).

Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordnings­planen är godkänd och under arbetets gång ska den finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

I bedömningen av ansökan tillämpas de principer som anges i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) handbok ”Gatuarbete i tätort”. Handboken finns att hämta på SKR:s webbplats. Ju noggrannare ritningen är gjord, desto lättare blir an­sökan att handlägga. Hand­läggnings­tiden kan vara upp till 3 veckor. Om TA-planen är undermålig kan det ta längre tid.

 

För mer information, se Trafikanordningsplan.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@jarfalla.se