Lantmäteriförrättning - ansökan

LÄS MER

Om du vill dela, lägga ihop eller på andra sätt ändra på en tomt eller bit mark behöver du ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.

 

För mer information, se Lantmäteriets hemsida.

 

Frågor om e-tjänsten

Lantmäteriet
kundcenter@lm.se
0771 63 63 63
www.lantmateriet.se/sv/