Invasiva arter - inrapportering

LÄS MER

Här kan du rapportera observationer av vissa invasiva främmande arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning. 

Invasiva främmande arter är ett problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

 

För mer information, se Invasiva arter.

 

Frågor om e-tjänsten

Naturvårdsverket
010-698 10 00
www.naturvardsverket.se/