Groddjur - inrapportering av fynd

LÄS MER

Under våren 2021 genomför kommunen en inventering av grodor, paddor och salamandrar. Vi vill veta var de finns just nu, för att veta hur de rör sig och var de fortplantar sig. Du kan som privatperson hjälpa till genom att rapportera om du ser groddjur. 

I Sverige finns 13 arter av groddjur som är naturligt förekommande. Fem av dessa finns i Järfälla:

  • Vanlig groda
  • Åkergroda
  • Vanlig padda
  • Större vattensalamander
  • Mindre vattensalamander

Vill du lära dig hur groddjuren ser ut? Gå till Artdatabankens webbsida om groddjur. 

 

För mer information, se Hjälp oss att rapportera groddjur!.

Frågor om e-tjänsten

SLU Artdatabanken
artdatabanken@slu.se
www.artdatabanken.se/