Vatten och avlopp - ansökan om enskilt avlopp

LÄS MER

I områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp finns ofta möjlighet att anlägga enskild avlopps­anläggning. Anlägg­ningarna ska ut­formas, placeras och skötas så att de fungerar bra och inte orsakar störningar för omgivningen eller miljön.

Enskilda avlopps­­anlägg­ningar ska kretslopps­anpassas och utformas så att det finns möjlighet att ta till­vara värde­fulla resurser i avlopps­vattnet - i detta fall fosfor. För vissa områden där särskilda krav finns på god vattenkvalitet ställs höga krav på avlopps­anläggningarnas rening. Hög skyddsnivå som då eftersträvas innebär att avlopps­­anläggningen ska minska mängderna kväve och fosfor i högre grad än vad normal skyddsnivå kräver. Krav på hög­skyddsnivå gäller främst Görväln och områden längs med Mälaren.

Du behöver skicka in en ansökan för:

  • Anläggningar som har en WC ansluten.
  • Toaletter av annat slag än vatten­toalett, t.ex. torr­klosetter
  • BDT-anläggningar (anläggning som tar hand om Bad-, Disk- och Tvättvatten) i Stäket och Lund

Du behöver skicka in en anmälan för:

  • Anläggningar för Bad-, Disk- och Tvättvatten (BDT)
  • Ändringar av avlopps­anordning där WC är ansluten.
     

För mer information, se Enskilt avlopp.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se