Djurhållning - ansökan om tillstånd

LÄS MER

För nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är säll­skapsdjur samt orm krävs tillstånd enligt de lokala hälsoskydds­föreskrifterna.

Om du önskar tillstånd och god­kännanden till olika verksamheter med djur, såsom för­prövning av stallar, an­läggningar för offentlig förevisning av djur eller tillstånd för till exempel ridskolor, hunddagis, hund- och kattavel, djuraffärer med flera ska du istället kontakta Läns­styrelsen.

 

För mer information, se Djur­tillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se