Oljecistern - anmälan om installation

LÄS MER

Som fastighetsägare eller verksamhets­utövare är du skyldig att informera kommunen senast fyra veckor innan installation av oljecisterner. 

Alla cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av ett ackrediterat företag, oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark:

  • 12 år: K-cisterner större än 1 m³ och S-cisterner större än 1 m³ med inre korrosionsskydd och utvändig målning
  • 6 år: S-cisterner större än 1 m³
     

För mer information, se Olje­cisterner.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se