Oljecistern - anmälan om skrotning

LÄS MER

Om du ska skrota en oljecistern ska du informera kommunen om detta. 

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

 

För mer information, se Oljecistern.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se