Mutor eller jäv - anmälan om misstanke

LÄS MER

Här kan du anonymt anmäla misstankar om t.ex. korruption, mutor och jäv - så kallad "visselblåsning". Med hjälp av en tredje part, ett externt företag, garanteras din anonymitet. Anmälan gör du via ett så kallat "visslarsystem", se länk nedan. Dina misstankar kan röra till exempel korruption, missbruk av ställning, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott. 

 

För mer information, se Anmäl miss­tanke om mutor eller jäv.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelseförvaltningen
kommunstyrelsen@jarfalla.se