Modersmålsundervisning Åk 1-9 - Ansökan

LÄS MER

Välkommen till Järfälla Språkcentrum

Om ni önskar modersmålsundervisning söker ni det genom att trycka på den gröna rutan ”Ansök här” – detta behöver ni göra även om ni tidigare har haft modersmålsundervisning på förskolan eller i förskoleklass. Så fort ansökningen är registrerad kommer eleven att fortsätta läsa modersmål genom hela skoltiden, fram till årskurs 9.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-postadress till vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa