Modersmål - ansökan om undervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om plats för ditt barn i modersmålsundervisning.  Ansökan gäller enbart för elever i årskurs 1-9.

Notera att detta behöver göras även om ni tidigare har haft modersmålsundervisning på förskolan eller i förskoleklass. 

 

För mer information, se Moders­måls­under­visning i grund­skola och grund­särskola.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa