Lokaler - bokning

LÄS MER

Här kan du som förening, privat­person (minst 18 år) eller företag boka en sport­hall, gymnastik­sal, fotbolls­plan, konferens­rum, ishall eller raststuga. Aktuella taxor hittar du under objektinformation i Webb-bokningen här.

 

Bra att veta om lokalbokning

  • Du behöver inpassageknapp och kod för tillträde till anläggningarna. Passageknapp kvitteras ut hos lokalbokningen i gamla simhallen på Mjölnarvägen 3 i Järfälla mot en kostnad på 100 kronor. Till vissa lokaler behövs även nyckel.
  • Din bokning är endast giltig när du har fått en boknings­bekräftelse.

 

För mer information samt bokning av våra särskilda lokaler Huset på höjden, Järfälla kulturscen samt Hyllan, se Lokal­bokning

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se