Föreningsstöd - ansökan

LÄS MER

Järfälla kommun ger stöd till olika kultur- och fritids­verksamheter. 

De föreningsstöd som du kan söka för genom denna e-tjänst är:

  • Lokalstöd
  • Lovstöd
  • Utbildningsstöd
  • Utvecklingsstöd
  • Verksamhetsstöd

Kommunalt aktivitetsstöd ansöks om via Aktiviteskort på nätet (ApN)

Bidrag för kulturverksamhet och projekt ansöks om vi e-tjänsten Bidrag för kulturverksamhet och projekt

För mer information, se Föreningsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se