Bibliotekskort - ansökan

LÄS MER

För att kunna låna medier, som till exempel böcker, e-böcker, ljudböcker och filmer, på Järfälla bibliotek måste du registrera ett användarkonto. Då får du ett bibliotekskort och får välja en PIN-kod. Ditt bibliotekskort är en värdehandling. Du ansvarar för alla medier som lånas på ditt användarkonto och att de återlämnas i tid. Vårdnadshavare ansvarar för lån gjorda av barn under 18 år.

Lånetid:

  • Tidskrifter från vuxenavdelningen: 2 veckor.
  • Snabblån: 1 vecka.
  • Film och TV-spel: 2 veckor.
  • Alla övriga medier: 4 veckor, 2 veckor vid reservationskö.

Du kan låna om medier två gånger om ingen står i kö. Snabblån går inte att låna om. Du kan låna om genom ditt användarkonto på bibliotekets webbplats, via telefon, e-post eller på biblioteket. Du får endast låna film och TV-spel för privat bruk. Vissa filmer och TV-spel har åldersgräns.

Medier ska återlämnas senast den tid då biblioteket stänger den dag lånetiden går ut. När du lämnar tillbaka i självbetjäningsautomat får du ett kvitto. Behåll kvittot, det är ditt bevis på att medierna är återlämnade. Vissa bibliotek i Järfälla har bokinkast. Medier som du lämnar tillbaka i bokinkastet avregistreras från ditt konto först nästa öppetdag och du kan inte få kvitto.

 

För mer information, se Järfälla biblioteks hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se