Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - ansökan, placering och inkomstuppgift

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du

  • Ansöka om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Ändra i din ansökan om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Anmäla till fritidsklubb
  • Beräkna din avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Lämna inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Svara på platserbjudande
  • Säga upp (avsluta) plats på förskolan, säga upp plats på pedagogisk omsorg eller säga upp plats på fritidshem och fritidsklubb. Här kan man dock inte säga upp plats på skola.  
  • Se en översikt över dina pågående och avslutade ärenden


För mer information, se E-tjänster för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation