Förskola och pedagogisk omsorg - registrering av vistelsetid

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du registrera antal timmar per vecka ditt barn ska vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.  Antalet timmar per vecka du anger avgör din avgift för förskolan. Det är viktigt att du också lämnar ett schema till förskolan för vilka tider ditt barn ska vara där. Då kan förskolan sköta sin planering på bästa sätt.

Om ditt barn har placering på kommunal förskola lägger du in dina schematider via Omsorgschemat i Vklass. Om ditt barn går på en fristående förskola, kontaktar du dem för att få information om hur du anger ditt barns schematider.

Obs! Förändringar i vistelsetid måste anmälas 14 dagar i förväg för att vi ska hinna reglera din faktura.

 

För mer information, se E-tjänster för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation