Skolval - inlämning av önskemål

LÄS MER

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 för läsåret 2024/2025 pågår mellan den 29 januari och 12 februari 2024.
Svar om skolplacering blir i mars/april och ni får då ett mail att logga in i e-tjänsten Mitt skolval för att se er skolplacering. 

För mer information, se Skolval till för­skoleklass och årskurs 7.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se