Skolval - inlämning av önskemål

LÄS MER

Här kan du lämna dina önskemål i Järfällas skolval.

 

För mer information, se Skolval till för­skoleklass och årskurs 7 - läsåret 2022/2023.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se