Skolval - inlämning av önskemål

LÄS MER

Här kan du lämna dina önskemål i Järfällas skolval. Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 för läsåret 2023/2024 pågår mellan den 30 januari och 13 februari 2023.

För mer information, se Skolval till för­skoleklass och årskurs 7.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se