Skolval - inlämning av önskemål

LÄS MER

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 för läsåret 2023/2024 pågick mellan den 30 januari och 13 februari 2023.
Du kan nu gå in i tjänsten för att se preliminär placering.  

För mer information, se Skolval till för­skoleklass och årskurs 7.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se