Skolbyte - ansökan

LÄS MER

Om du har en skolplats i Järfälla och vill byta till en kommunal skola kan du ansöka om skolbyte. Det kan du göra under skolbytesperioderna som äger rum vid flertal tillfällen under året. Alla skolbyten sker i mån av plats. I samband med ansökan om skolbyte kan du anmäla behov av fritidshem eller fritidsklubb.

 

För mer information, se Byte av skola.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se