Skolrelaterad skada - anmälan

LÄS MER

Alla barn och ung­domar i förskola, pedagogisk omsorg, fritids­hem, fritids­klubb och skola i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv försäkring.

Försäkringen gäller kommunala förskolor och fri­stående förskolor som god­känts av kommunen samt kommunala skolor och fristående skolor som godkänts av Skol­inspek­tionen. Försäkringen gäller även Järfällabarn som går i skolor utanför kommunen. Mer information finns att läsa i försäkringsbrevet

Vid skada ska du uppsöka läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkrings­kassan. Spara alla kvitton. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från skaderegleringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Obs! Notera kommunens försäkring endast gäller för olycks­fall. Det kan även vara bra att se över ditt barns försäkrings­skydd vad gäller sjukdom.

 

För mer information, se SRFAB:s hemsida

Frågor om e-tjänsten

Stockholmsregionens försäkring AB
skador@srfab.net
08 412 97 40