Modersmål - uppsägning av undervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du säga upp ditt barns plats i modersmålsundervisning.  Uppsägningen gäller enbart för elever i årskurs 1-9.

Observera att när uppsägningen registrerats är det inte självklart att det går att börja delta igen senare under skoltiden.

 

För mer information, se Moders­måls­under­visning i grund­skola och grund­särskola.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa