KomTek - intresseanmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla intresse för KomTeks barnanpassade kurser inom om­rådena teknik, design och entre­prenör­skap.

KomTek är ett nationellt koncept vars långsiktiga mål är att fler ungdomar, särskilt tjejer, skall söka tekniska och naturvetenskapliga utbild­ningar på gymnasium och högre utbildning.  De fritids­aktiviteter som erbjuds rör om­rådena teknik, design och entre­prenör­skap med fokus på åldrarna 6-19 år. Aktiviteterna vänder sig till barn och ungdomar som bor i Järfälla eller har sin skolgång i kommunen.

 

För mer information, se Vad är KomTek?

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se