Vklass - ansökan om inloggningsuppgifter

LÄS MER

Via denna blankett kan du som god man eller representant för familjehem och HVB-hem ansöka om inloggningsuppgifter till Vklass (Järfälla lärportal).

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se