Köldmedieanläggning - inlämning av dokumentation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in årsrapport och/eller skrotningsintyg för din köldmedieanläggning. 

En årsrapport ska lämnas in till kommunen senast den 31 mars varje år. E-tjänstens innehåll är anpassat till både kylentreprenör och till den sökande (d.v.s. ägare/operatör).

Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

► Alternativ 1 (ärendet överlåts från kylentreprenör till den sökande): Kylentreprenör påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna slutföra e-tjänsten. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till certifierad kylentreprenör. Den sökande fyller i det som återstår och väljer att skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med e-legitimation. 

► Alternativ 2 (ärendet överlåts inte - den sökande fyller i allt): Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast den sökande loggar in med e-legitimation och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad kylentreprenör. 

 

Om du inte har möjlighet att skicka årsrapport/skrotningsintyg via e-tjänsten så kan det skickas till:
Miljö- och bygglovsnämnden
Riddarplatsen 5, 10 tr.
177 80 Järfälla. 

 

För mer information, se Köldmedia​.

Följande behövs för e-tjänsten

  • 1) Mobilt BankID eller e-legitimation
  • 2) Den sökandes fastighetsbeteckning, personnr, och e-post (eller mobiltfn)
  • 3) Teknisk info som motsvarar en årsrapport/eller årsrapport att bifoga
  • 4) Företagets och kontrollantens certifieringsnummer
  • 5) Vid skrotning: Skrotningsintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa