Skolgång - anmälan om studieavbrott eller byte av gymnasieskola

LÄS MER

När en elev avbryter sina studier på en gymnasie­skola eller byter skola ska detta anmälas till den kommun där eleven är folkbokförd. Från­varo i betydande ut­sträckning ska också anmälas till hem­kommunen.

Blanketten kan fyllas i digitalt och skickas per e-post till: kaa@jarfalla.se

Alternativt kan blanketten skrivas ut, och originalet skickas då per post till:

Kommunala aktivitetsansvaret
Järfälla Kompetenscentrum
Mjölnarvägen 6
177 80 JÄRFÄLLA
 

För mer information, se Studie­avbrott eller byte av gymnasie­skola.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se