Järfälla vuxenutbildning - ansökan

LÄS MER

Vuxenutbildningen i Järfälla erbjuder flera olika möjligheter. Olika nivåer, former, studietakt och för olika mål. Studie- och yrkesvägledningen finns som stöd för dig i din ständigt pågående karriärutveckling. Vår målgrupp är Järfälla kommuns vuxna medborgare. Du är välkommen till oss från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du är under 20 år och har avslutat din gymnasiala utbildning.

Vuxenutbildningen omfattar bland annat:

  • SFI (svenska för invandrare)
  • SFY (utbildning i svenska i kombination med yrkeskurser och praktik på arbetsplats)
  • SFX (svenska för yrkesutbildade)
  • Sfinx (svenska för ingenjörer och arkitekter)
  • Grundläggande vuxenutbildning (motsvarar grundskolans årskurs 7 till 9)
  • Gymnasial vuxenutbildning (motsvarar gymnasieskolans kurser)
  • Yrkesprogram för att bli undersköterska, barnskötare eller vårdbiträde
  • Lärvux (komvux som särskild utbildning)
  • Gymnasievux - för dig som avslutat kurser på grundläggande nivå
  • Lärvux - Komvux dig som är minst 20 år och bosatt i Sverige

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se