Järfällakartan

LÄS MER

I Järfällakartan hittar du geografisk uppgifter om vad som försiggår i Järfälla. Här ser du allt från pågående detaljplaneärenden och trafikarbeten, till kommunens alla skolor, äldreboenden, bibliotek, motionsspår och mer därtill. Du kan även ta del av olika historiska kartor över Järfälla.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@jarfalla.se