Ritningsarkivet

LÄS MER

Via Ritningsarkivet kan du enkelt ta fram dina fastighetsritningar genom att ange din fastighetsbeteckning.

Är du osäker på fastighetsbeteckningen kan du hitta denna med hjälp av Järfällakartan eller hitta.se.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • fastighetsbeteckning