Överförmyndare - ansökan om behov av god man/förvaltare

LÄS MER

Du kan ansöka om god man direkt till tingsrätten om ansökan gäller godmanskap eller förvaltarskap för dig själv eller för en nära anhörig. Skicka blanketten för ansökan och bifoga personbevis samt läkarintyg och en social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare till:

Attunda tingsrätt
Box 940
191 29 Sollentuna.


Socialtjänsten och utomstående kan anmäla behov av god man till överförmyndaren. Skicka in blanketten för anmälan inklusive läkarintyg och social utredning till

Överförmyndarkansliet
177 80 Järfälla. 

 

För mer information, se Du som har eller behöver god man eller förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se