Föreningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Föreningar som jobbar med frivilligt socialt arbete kan ansöka om föreningsbidrag. Du som har en frivillig verksamhet inom individ- och familje­omsorg, äldre­om­sorg eller stöd till personer med funktions­ned­sätt­ning kan söka bidraget. Tänk på att:

  • Verksamheten ska bidra till Järfälla kommuns verksamhetsmål.
  • Verksamheten ska komplettera socialtjänstens egen verksamhet.
  • Din förening ska jobba demokratiskt, ha stadgar och styrelse.
  • Verksamheten du söker bidrag för måste uppfylla våra regler, se nedan.

Skicka din ansökan till
Järfälla kommun
Avd. lednings- och verksamhetsstöd, 2 tr
Vibblabyvägen 3
177 80 Järfälla

Tillämpningsregler

 

För mer information, se Förenings­bidrag för socialt arbete.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se