Korttidstillsyn - ansökan

LÄS MER

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktions­nedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov. Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på fritids­hem, fritids­gård eller annan menings­full verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Avgifter
20 kr per skoldag för mellanmål
44 kr per lovdag för lunch

 

För mer information, se Korttidstillsyn

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se