Omvårdnadsbidrag - ansökan

LÄS MER

Du som sköter omsorgen för en äldre person eller person med funk­tions­nedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag.

Notera att hjälpen främst gäller personlig omvårdnad. Hushålls­arbete, inköp, matlagning, städning eller tvätt inte inräknas i bidraget.

 

För mer information, se Omvårdnadsbidrag.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se