Omvårdnadsavgift - lämna uppgifter

LÄS MER

Det finns ett tak för hur mycket du maximalt kan få betala i avgift för äldreomsorg. Avgiften beräknas utifrån dina ekonomiska förhållanden. För att lämna inkomstuppgifter använder du blanketten "Lämna inkomst- och bostadsuppgifter". Bilagan fyller du endast i om du äger din bostad, till exempel en bostadsrätt eller villa.

 

För mer information, se Avgifter 2023.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se