Bostadsanpassning - medgivande från nyttjanderättshavare

LÄS MER

Här kan du som nyttjanderättshavare ge medgivande till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Med nyttjanderättshavare avses de som ensamma eller tillsammans med sökanden står för hyreskontraktet till bostaden (vid hyresrätt) eller står som bostadsrättshavare (vid bostadsrätt).

 

För mer information, se Bostadsanpassning

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se