Bostadsanpassning - medgivande från fastighetsägare

LÄS MER

För att en bostadsanpassningsbidragsansökan ska gälla behöver den som äger bostaden gå med på att anpassningsåtgärden utförs.

Här kan du som fastighetsägare ge medgivande till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om förfarandet och vad som förväntas av dig som fastighetsägare här

 

För mer information, se Bostadsanpassning.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se