Skola, fritidshem och fritidsklubb i annan kommun - ansökan för boende i Järfälla

LÄS MER

Du som bor i Järfälla men önskar plats på fritidshem eller fritidsklubb i annan kommun kontaktar först aktuell skola för att ansöka om plats.

Denna blankett använder du när eleven fått en placering på fritidshem eller fritidsklubb i  kommunal skola i annan kommun för att ansöka hos Järfälla kommun om så kallad interkommunal barnpeng. Blanketten ska skrivas under av mottagande skolas rektor.

Det är skolkommunens regler som gäller för verksamheten men avgiften betalas till Järfälla kommun enligt Järfälla kommuns regler för avgifter och betalning. Uppsägning av fritidsplats görs till skolan/skolkommunen och till Järfälla kommun (via e-tjänst).

För placering i fristående klubb i annan kommun avgör den fristående verksamheten om ansökan även ska göras till Järfälla kommun. Avgiften storlek kan variera mellan verksamheter och i vissa fall betalas avgift för fritidsklubb direkt till verksamheten istället för hemkommunen. 

 

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se