Skolgång - flyttanmälan

LÄS MER

Om ditt barn går i skolan i Järfälla och ska flytta från kommunen, till en annan kommun eller utomlands, behöver du anmäla detta.

 

För mer information, se Skolansökan och skolbyte.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se