Bidrag - ansökan om tilläggsbelopp för elev i lovskola

LÄS MER

Här kan du ansöka om ersättning för elev som går lovskola i annan kommun, eller i en fristående skola i Järfälla kommun. 

Huvudman är skyldig att erbjuda lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt program på gymnasiet. För att få ersättning för en Järfällaelev som går obligatorisk lov­skola i annan kommun måste en särskild ansökan göras via denna blankett.

 

För mer information, se Ersättning för Järfällaelev som går lovskola i annan kommun.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se