Förskoleklass - ansökan om plats för 5-åring

LÄS MER

Du som förälder har möjlighet att ansöka om plats i förskoleklass för ditt barn redan vid 5 års ålder.

 

För mer information, se Förskoleklass.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se