Skola, fritidshem och fritidsklubb i Järfälla - ansökan för boende i annan kommun

LÄS MER

Om en elev är folkbokförd i en annan kommun kan eleven ansöka om plats på en kommunal skola i Järfälla. I mån av plats försöker skolorna tillgodose ditt önskemål.

 

Du ansöker om både skolplats och plats på fritidshem eller fritidsklubb via denna blankett. Blanketten används även i det fall en elev flyttar till annan kommun och vill behålla sin plats på en kommunal skola i Järfälla.

 

Järfällas regler för skola, fritidshem och fritidsklubb gäller. Avgiften för fritidshem och fritidsklubb betalas dock till hemkommunen, det vill säga till den kommun där eleven är folkbokförd. Vänligen lämna inkomstuppgifter till hemkommunen.  Uppsägning av fritidsplats görs både till Järfälla kommun via e-tjänst och till hemkommunen.

 

För plats i en fristående skola i Järfälla - kontakta skolan direkt. Fristående skolor har egna ansökningsprocesser. 

 

För mer information, se Skolansökan och skolbyte.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se