Omsorg på obekväm arbetstid - ansökan

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om omsorg på kvällar, nätter och helger under förutsättning att du uppfyller de villkor som gäller för att beviljas omsorg på obekväm arbetstid. 

Omsorg på obekväm arbetstid ska i första hand lösas av vårdnadshavare själva. I det fall det finns flera vårdnadshavare  som bor tillsammans eller annan vuxen/sambo ska båda arbeta/studera på obekväm arbetstid för att omsorg på obekväm arbetstid ska beviljas av kommunen.  Även vårdnadshavare som inte bor tillsammans ska i första hand lösa omsorgen själva. 

Omsorg på obekväm arbetstid utförs i Järfälla av en extern anordnare. Det betyder att det är ett företag som anställer personalen som kommer ta hand om ditt barn i barnets hem.

Läs mer om regler för omsorg på obekväm arbetstid.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se