Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

LÄS MER

Kommunen kan bevilja bidrag till dig som har en bestående funktionsnedsättning.

Med hjälp av bidraget kan du anpassa din bostad så att den fungerar för dig i vardagen.

Du kan även söka bidrag för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag.

Tryck på den göra knappen till höger för att ansöka om bidrag via e-tjänst. Du kan även ladda ner blanketter för de olika bidragsformerna genom att klicka på någon av de blåa knapparna.

 

För mer information, se Bostadsanpassning.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se