Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

LÄS MER

Kommunen kan bevilja bidrag till dig som har en bestående funktionsnedsättning.

Med hjälp av bidraget kan du anpassa din bostad så att den fungerar för dig i vardagen.

 

Tryck på den gröna knappen till höger för att ansöka om bidrag via e-tjänst. Du kommer då direkt till ärendehanteringssystemet BAB-online och får därefter identifiera dig för "G Widergren ärendehantering AB".

Kom ihåg att du behöver bifoga intyg från sakkunnig till din ansökan.

Du behöver e-legitimation för att kunna signera din ansökan.

 

Du kan även ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in med post. Du laddar ner blankett genom att trycka på den blå knappen. Kom ihåg att bifoga intyg från sakkunnig till din ansökan.

 

Hur du fyller i ansökan

 

För mer information, se Bostadsanpassning.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Äldre- och omsorgsnämnden
Aldre.Omsorgsnamnden@jarfalla.se