Överförmyndare - begäran om entledigande

LÄS MER

Det är frivilligt att vara god man eller förvaltare. Om du vill avsluta ditt uppdrag kan du skriva till överförmyndaren eller använda denna blankett. När överförmyndaren har hittat en ny god man eller förvaltare och beslutat om byte upphör ditt uppdrag.

 

För mer information, se Du som är god man eller förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se