Förening - anmälan av start

LÄS MER

Här kan du anmäla dig till kommunens föreningsregister vid start av förening.

Nya föreningar skall vid registrering skicka in:

  • stadgar
  • styrelseförteckning
  • bildande mötesprotokoll
  • verksamhetsplan

Dessa dokument mailas till: bidragfritid@jarfalla.se

Vill du läsa mer om kommunens riktlinjer för kultur och fritidsstöd så hittar du det under den blå knappen för att hämta blankett. 

 

För mer information, se Starta förening.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se